top of page

Eredivisie: "Proposal Cda Online Gaming Market Detrimental To The Sport"

[google-translator]


Morgen staat het online kansspeldebat op de agenda in de Tweede Kamer. In de aanloop naar dat debat heeft het CDA gisteren een amendement ingediend voor een verbod op sponsoring van een sportorganisatie en het tegelijkertijd aanbieden van sportweddenschappen. De Eredivisie vindt zo’n sponsorverbod disproportioneel en schadelijk voor de sport. “De echte risico’s op mogelijke belangenverstrengeling worden niet aangepakt, terwijl de Nederlandse sport op achterstand wordt gezet ten opzichte van alle andere landen waar een dergelijk verbod niet aan de orde is. Wat alle Eredivisieclubs betreft zijn andere maatregelen nodig om een integere samenwerking tussen kansspelaanbieders en sportorganisaties te waarborgen en die staan in de code Betrouwbaar Spel & Sponsoring”, aldus Alex Tielbeke, directeur Eredivisie CV.


Vanuit de gehele sport (NOC*NSF, KNVB, ECV en CED) is de code Betrouwbaar Spel & Sponsoring opgesteld. “Deze voorziet in een zuivere samenwerking tussen kansspelaanbieders en sportorganisaties”, aldus Alex Tielbeke. “De integriteit van onze competitie is ons hoogste goed. Tegelijkertijd opent een toekomstig online kansspelaanbod ook commerciële mogelijkheden. Die zijn belangrijk voor de sport en juist om die reden is deze code opgesteld. Er is de juiste balans gevonden tussen het belang van commerciële kansen voor de top- en breedtesport en de bescherming van het spel, de sporter en de fan. De Eredivisie vindt dat het binnen de kaders van een gereguleerde markt mogelijk moet zijn voor vergunde kansspelaanbieders om wedstrijden van een sport(er), club, competitie of evenement die hij sponsort, op te nemen in zijn spelaanbod. Zoals dat ook in alle andere Europese landen is toegestaan waar de markt al veel langer is gereguleerd.”


Jacco Swart, directeur Eredivisie CV: “In de voorwaarde dat de integriteit van de sport niet wordt aangetast en de sportbeleving wordt versterkt, voorziet de code Betrouwbaar Spel & Sponsoring. Het voetbal vraagt de politiek daarom nadrukkelijk om de code sportsponsoring te ondersteunen. Geen symptoombestrijding door middel van een totaalverbod, maar echte waarborging door een risicogestuurde aanpak, zonder de sport te schaden. Deze code draagt echt bij aan de integriteit van ons voetbal en zorgt voor een eerlijke samenwerking tussen sport en kansspelaanbieders. Maar dan wel zonder de Nederlandse sport verder terug te werpen op het Europese speelveld waarmee we willen en moeten concurreren, zowel binnen als buiten de lijnen.”


De code Betrouwbaar Spel & Sponsoring wordt breed ondersteund in de sport, door huidige kansspelaanbieders en door potentiële toetreders op deze markt.


Comments


bottom of page