top of page

Stricter enforcement criteria 'not in the interest of the consumer,' Speel Verantwoord says

Updated: Feb 5, 2021

On Saturday, the Netherlands Gaming Authority unexpectedly announced stricter enforcement priorities for online operators serving Dutch customers.
Speel Verantwoord, the Dutch trade association of online operators, responded with the following statement.

Click the translator tool for English text.


[google-translator]


Reactie Speel Verantwoord inzake de uitgebreide aanpak van de Kansspelautoriteit ten opzichte van online kansspelen


Den Haag, 27 mei, 2017.


Met de aankondiging van de Kansspelautoriteit (KSA) dat zij haar handhavingsprioriteiten gaat aanpassen handelt zij niet in het belang van de consument. Dit stelt Speel Verantwoord (SSV), de brancheorganisatie van online kansspelaanbieders in een reactie op de door de KSA aangekondigde maatregelen. Deze aankondiging, zo kort aan de vooravond van een nieuw reguleringstelsel (Wet Kansspelen op Afstand) is helaas geheel buiten de industrie omgegaan. De kanalisatie naar betrouwbaar gereguleerd aanbod, hoofddoelstelling van dit wetsvoorstel, komt in gevaar wanneer bonafide aanbieders nu verder de duimschroeven worden aangedraaid.


Op dit moment doen er in Nederland ongeveer één miljoen mensen met enige regelmaat mee aan online kansspelen. Het overgrote deel van deze consumenten doet dat bij buitenlandse kansspelaanbieders die vaak beursgenoteerd zijn en in vele Europese landen een vergunning hebben. Deze partijen zijn in die landen ook gecontroleerd en er wordt toegezien op consumentenbescherming en eerlijk spelverloop.

De leden van SSV vinden het van groot belang dat er onderscheid gemaakt wordt tussen cowboys en serieuze in Europa gereguleerde aanbieders. Ook de KSA heeft aangegeven dat bonafide bedrijven die aanspraak willen maken op een licentie in Nederland niet verward moeten worden met cowboy-aanbieders die niet op maatschappelijk verantwoorde wijze opereren. Het is zaak de gereguleerde markt veilig en attractief te maken om zo het spelen op de zwarte markt te ontmoedigen.


In 2012 waren de handhavingsprioriteiten de uitkomst van goed onderling overleg om gezamenlijk de hoofddoelstellingen van de modernisering van het kansspelbeleid te bereiken. Ook nu zouden wij in overleg willen treden met de KSA, zoals in het verleden gewoon was. De leden van SSV ondersteunen de Nederlandse beleidsdoelstellingen, kijken uit naar de voorgenomen regulering van online kansspelen en komen graag in aanmerking voor een vergunning.


Door de handhavingsprioriteiten werd het kaf van het koren gescheiden. Wanneer aanbieders zouden afzien van domeinnamen die eindigen op.nl, geen sites in de Nederlandse taal zouden aanbieden en niet zouden adverteren op tv, radio en in de geprinte media, dan zou de KSA afzien van handhaving. Dit aanbod werd daarmee feitelijk gedoogd.


De afgelopen jaren werden deze maatregelen al verder aangescherpt door app’s van kansspelaanbieders uit de appstores te laten verwijderen en op te treden tegen online adverteren. De nette in Europa gereguleerde kansspelaanbieders hebben zich hierin geschikt en hebben zich al die jaren keurig aan de afspraken gehouden.

Handhaving is op zichzelf geen alternatief voor marktregulering, maar beiden gaan hand in hand. Wanneer het voorliggende Wetsvoorstel Kansspelen op Afstand door het parlement wordt aangenomen en online licenties worden verstrekt, is de KSA beter in staat om onwelwillende aanbieders aan te pakken en is de consument beter beschermd door de mogelijkheid veilig te spelen bij gereguleerde aanbieders.


Kanalisatie naar betrouwbaar spelaanbod en handhaving moeten elkaar niet in de weg zitten, maar versterken. Een veilige en verantwoorde online kansspelmarkt waar geen plaats is voor niet-vergunde aanbieders kan het best worden gerealiseerd door zorgvuldige regulering en het door de Tweede Kamer aangenomen Wetsvoorstel Kansspelen op Afstand probeert dat nu juist te bereiken.


Het is cruciaal dat zo veel mogelijk Nederlandse spelers, die nu reeds online spelen, worden gekanaliseerd richting veilig en betrouwbaar aanbod bij aanbieders die kunnen opereren onder een Nederlandse vergunning. Pas dan kan werk worden gemaakt van de beleidsdoelstellingen op het gebied van consumentenbescherming en het tegengaan van fraude en criminaliteit. De Eerste Kamer is nu aan zet om de wet die deze bescherming biedt te bekrachtigen.


De leden van SSV zetten graag de dialoog met de KSA op constructieve wijze voort met oog voor het gezamenlijke doel van een zorgvuldig gereguleerde, attractieve markt met een hoge kanalisatiegraad.


Over Speel Verantwoord


Stichting Speel Verantwoord is de brancheorganisatie en belangenbehartiger van online kansspelaanbieders die inzetten op een veilig en verantwoord online kansspelaanbod in Nederland.


Comentários


bottom of page