top of page

Breaking: Dutch Gaming Authority KSA authorizes first new lottery license to Lottovate

Updated: Feb 5, 2021

[google-translator]

Source: KSA

De Kansspelautoriteit heeft een vergunning afgegeven aan Lottovate Nederland B.V. voor het organiseren van een zogenoemde goede doelen loterij. De vergunning heeft een looptijd van 22 november tot en met 31 december 2016.


Een goede doelen loterij is een loterij, waarbij minimaal 50% van de inleg naar een goed doel moet gaan.

Looptijd

De vergunning loopt tot en met 31 december 2016. Die einddatum is daarmee gelijk aan de termijn van de andere goede doelenloterijen. Voor de periode vanaf 1 januari 2017 is het voor iedereen mogelijk een vergunning aan te vragen.

Consumenten

Consumenten kunnen merken dat er nieuwe vergunninghouder is, die zijn loterij in Nederland promoot en loten probeert te verkopen. Lottovate mag hiervoor binnen de bestaande regelgeving reclame maken. Wettelijk ligt vast dat 50% van de inleg op dit kansspel moet worden afgedragen aan goede doelen. De Kansspelautoriteit toetst of dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Procedure

De Kansspelautoriteit startte de vergunningsprocedure in juni 2016. Daarmee werd gehoor gegeven aan de uitspraak van de rechtbank Amsterdam d.d. 12 mei 2016. Lottovate heeft de vergunningsprocedure doorlopen, waarin het bedrijf in staat werd gesteld om de noodzakelijke informatie aan te leveren.

Denk daarbij aan: rechtspersoon en bestuursstructuur; aanwezigheid van diverse reglementen en een trekkingsprocedure; soort aanbod; frequentie van trekkingen en afdracht aan goede doelen. In de vergunning is te lezen waar de Kansspelautoriteit toestemming voor heeft gegeven.

Bij de beoordeling van de aanvraag golden dezelfde criteria als voor de bestaande vergunninghouders; de Nationale Postcode Loterij N.V., de BankGiro Loterij N.V., de VriendenLoterij N.V. en de Stichting Samenwerkende Non-profit Loterijen.

Historie

Naar aanleiding van een beleidsregel van de toenmalig staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, besloot de Kansspelautoriteit eind 2014 opnieuw vergunningen aan de destijds bestaande vergunninghouders voor goede doelen loterijen af te geven. De vergunningaanvraag van Lottovate werd daarom afgewezen. Lottovate heeft deze afwijzing voorgelegd aan de rechter. Die gaf Lottovate gelijk.

De rechtbank constateerde onder meer dat niet duidelijk gemotiveerd was waarom het aantal te verlenen vergunningen beperkt moest blijven tot vier. De rechtbank vernietigde het besluit van de Kansspelautoriteit en gaf deze de opdracht tot het nemen van een nieuw besluit op bezwaar.

De Kansspelautoriteit ging niet in hoger beroep tegen de uitspraak.

Daarmee is ook de mogelijkheid ontstaan voor andere organisaties om een vergunning tot eind 2016 voor het organiseren van een goede doelen loterij aan te vragen.


Source: Vergunning goede doelen loterij voor Lottovate - Kansspelautoriteit


Comentarios


bottom of page