top of page

Lotteries in Holland ´He that hath a head of wax must not walk in the sun´ by de Dikke Blauwe


[google-translator]


Nuchtere Oud-Hollandsche wijsheden in een verhit loterijdebat

Lang hoefden we niet te wachten op die volgende fase in de 'loterij-oorlog': minder dan een week, sinds ons vorige commentaar...

Het huidige restrictieve systeem met vier goede doelenloterijen stort als een kaartenhuis in elkaar nu toezichthouder Ksa zich niet (meer) verzet tegen een rechterlijke uitspraak om nieuwe toetreder Lottovate een vergunning te laten aanvragen.

De hamvraag voor de leek is: ja en? wat betekent dit nou?

Niemand die het echt weet, maar dat bijna alle partijen met boter op hun hoofd lopen is evident. Een kort overzicht van de boterfactoren.


1. De beneficianten hebben de afgelopen maanden een meer dan stevige lobby gevoerd om het huidige systeem bijna tot heilig erfgoed te verklaren. Waarom een goed werkend systeem verkwanselen aan buitenlandse gokbedrijven? En waarom met liberalisering weer het braafste jongetje van de klas zijn? Boterfactor: het systeem is inderdaad erg goed voor de huidige beneficianten, die heel wat te verliezen hebben, maar niet per se voor de niet-beneficianten, die niet of nauwelijks invloed kunnen uitoefenen op participatie.


2. De goede doelenloterijen hebben hun beneficianten en lobbyclub Goede Doelen Platform in oorlogs-stelling gebracht nu hun zij hun monopoliepositie kwijtraken. Terecht klaagden de loterijen dat er voor eerlijke concurrentie een level-playingfield moet komen. Boterfactor: de goede doelenloterijen proberen in hun internationale expansie op precies dezelfde wijze zoals nu Lottovate de Nederlandse markt betreedt, de Noorse restrictieve markt te betreden.


3. De overheid heeft lang vastgehouden aan een restrictief systeem, dat het 'behoedzaam' en 'stapsgewijs' zou hervormen, met oog voor de belangen van het maatschappelijk middenveld. Boterfactor: er is niets meer behoedzaams of stapsgewijs aan dit proces, dat op het ministerie van V&J - buiten het zicht van de kamer voorlopig - onder een grote deken wordt gehouden, terwijl de andere vakministeries die goede doelen als medefinancier tegenkomen in de samenleving oorverdovend stil blijven. Geen afstemming, geen centrale visie.


4. Lottovate heeft altijd een beroep gedaan op de vrije marktwerking en gezegd zich te conformeren aan een afdracht van vijftig procent aan goede doelen.

Boterfactor: Lottovate/ZEAL is een keihard miljarden-gokbedrijf zonder enige historie met goede doelen, dat een goede mogelijkheid om aan deze conditie te ontsnappen in de toekomst zal aangrijpen, mede om in de steeds heviger wordende concurrentiestrijd met andere miljardengokbedrijven klanten te blijven trekken. Als er eenmaal een nieuwe vergunninghouder naar de rechter is gestapt om die 50% van tafel te krijgen, is het gedaan.


Source: De Dikke Blauwe : De boter-factor

bottom of page