top of page

SIDN : IP Blocking Has No Business In Remote Gaming Legislation

[google-translator]Het aanbieden van gokken via het internet is in Nederland nog steeds verboden. De overheid werkt al jaren aan een wet die online gokken mogelijk moet maken. De totstandkoming hiervan is lastig. Zo moet een balans gevonden worden tussen een aantrekkelijk aanbod en het tegengaan van gokverslaving. Ook zijn er veel gevestigde belangen van bijvoorbeeld de goede doelen in het geding die nu aanmerkelijke bedragen uit de gokinkomsten ontvangen.


Daarnaast probeert het wetsvoorstel ook de toezichthouder op de kansspelen, de Kansspelautoriteit (KSA), meer mogelijkheden te bieden om op te treden tegen illegaal gokaanbod. Voor de wetgever is het daarbij lastig dat het internet geen grenzen kent terwijl de macht van de KSA wel bij de grens ophoudt. De KSA kan nu eenmaal wel optreden tegen in Nederland gevestigde aanbieders, in Nederland gehoste websites en onder .nl-domeinnamen aangeboden websites, maar niet tegen alles wat buiten ons land gebeurt.


Om toch iets te kunnen, wordt in het wetsvoorstel de mogelijkheid geïntroduceerd om illegale aanbieders vanuit Nederland onbereikbaar te maken door het internetverkeer te blokkeren. Nadat de KSA van een rechter toestemming heeft gekregen, moet volgens het voorstel een ISP (KPN, Ziggo, Vodafone, etc.) zorgen dat zijn klanten, als ze een illegale aanbieder willen bezoeken, niet op de betreffende website terecht komen. Dit kan bijvoorbeeld door een zogenaamde DNS-blokkade of door het filteren van het internetverkeer van zijn klanten.


SIDN is principieel tegen dergelijke ingrepen in de werking van het internet. In het bijgaande position paper beschrijven we waarom we dit geen goed idee vinden. We wijzen daarbij op de gevaren en geven aan waarom dit soort maatregelen het spelen bij illegale aanbieders niet daadwerkelijk tegen zal gaan. Ten slotte signaleren we dat de ook in het wetsvoorstel opgenomen mogelijkheden om banken te verplichten betalingen aan (en van) illegale aanbieders te blokkeren waarschijnlijk veel effectiever zal zijn.


In het afgelopen jaar heeft SIDN haar standpunt actief bij de politiek onder de aandacht gebracht. Ook andere partijen uit de internet- en telecomsector, zoals DINL, maar ook bijvoorbeeld ISOC Nederland en Bits of Freedom hebben bezwaren geuit. Het principiële bezwaar wordt daarbij ondersteund door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. In een rapport van vorig jaar adviseert de WRR om als Nederland juist een voortrekkersrol te nemen in het beschermen van de publieke kern van het internet. Het voorstel staat hier volledig haaks op.


D66 heeft onlangs in de tweede kamer een amendement op het wetsvoorstel ingediend waarbij specifiek wordt voorgesteld het filteren en blokkeren van internetverkeer uit de wet te schrappen. Hopelijk lukt het om bredere steun voor dit amendement te vinden. De stemming over het voorstel wordt binnenkort verwacht.


Source: SIDN : Het blokkeren van domeinnamen hoort niet thuis in de Wet op de Kansspelen

bottom of page