top of page

Svenska Dagbladet: Gustaf Hoffstedt, Association of Online Games thinks Sweden is turning down gamin

[google-translator]


I decennier har svenska regeringar gjort sitt ­yttersta för att tala illa om spelbolag och för att försvåra deras ­verksamhet. Dessbättre går det att skönja en viss förbättring från politiskt håll. Men jag befarar ändå att loppet kan vara kört när det gäller att locka hem spelbolag, skriver Gustaf Hoffstedt, Branschföreningen för Onlinespel.

När får vi se näringsminister Mikael Damberg (till höger) lyfta fram gambling som det verkliga svenska spelundret? Det skriver Gustaf Hoffstedt från Branschföreningen för Onlinespel. Foto: Pressbild, Marcus Ericsson/TTDEBATT | SPELBOLAG

Den största privata arbets­givaren på Malta är i dag ett svenskt spelbolag.

Tech-bolaget Spotify fick rejält med uppmärksamhet när de i april i ett öppet brev hotade att lämna Sverige. Villkoren för att verka härifrån är alldeles för skrala, menade de, och pekade på ogynnsamma skattevillkor, brist på programmerare samt en alltmer ohållbar bostadssituation i huvudstadsregionen.

Allt det där gäller alla snabbväxande tech-bolag, som under senare år lyft Stockholm till att bli ett av världens ledande it-kluster. Alla tech-bolag utom oss vill säga, eftersom vi inte ens får verka i Sverige.

Ett av de verkliga tech-undren i Sverige är spel­industrin, och då särskilt den del av industrin som rör spel om pengar – på engelska ”gambling”. Av Stockholmsbörsens högst värderade spelbolag verkar samtliga bolag inom just gambling. Tidskriften Affärs­världen pekade i sitt senaste nummer på att börsvärdet för de svenska spelbolagen på två år stigit från 28 till 74 miljarder kronor – en enastående utveck­ling. Enbart på den så kallade Large Cap-listan, med bolag som är värderade till minst en miljard euro, ryms tre spelbolag: Unibet, Betsson och NetEnt. Där står de alltså tillsammans med H&M, Ericsson och Volvo, men trots spelbranschens fenomenala framgångssaga har Sverige aktivt förbjudit dem att verka härifrån. De får ägas av svenskar, inte sällan ägs de av statliga pensionsfonder, men de får inte anställa människor eller betala skatt här.

I stället har de tvingats söka sin tillflykt till länder som Malta och Storbritannien. Sveriges nya industri har alltså portförbjudits från sitt hemland. Det är lika groteskt som om fordonsindustrin, modeindustrin eller telekomindustrin hade förbjudits att verka i Sverige. Dessbättre går det att skönja en viss förbättring från politiskt håll. Regeringen har tillsatt en utredning som syftar till att införa ett licenssystem. Spelmonopolet som konstruerats för att gynna statens eget spelbolag ska överges till förmån för ett icke-diskriminerande system som erbjuder licenser till spel­bolag som uppfyller kvalifikationskraven. Förhoppningsvis slipper därmed fler svenska rege­ringar bli stämda av EU för fördragsbrott – det är nämligen inte tillåtet att i protektionistisk anda förbjuda andra staters varor och tjänster, så som skett med spel­monopolet.

I decennier har svenska regeringar gjort sitt ­yttersta för att tala illa om spelbolag och för att försvåra deras verksamhet. I stället har London och Malta utvecklats till hubbar för spelbolag, där ­svenska bolag spelat en mycket viktig roll. Den största privata arbetsgivaren på Malta är i dag ett svenskt spelbolag. Någonstans mellan 5 000 och 10 000 skandinaver går varje dag till sina högt kvalificerade speljobb i städer som Sliema och Ta’ Xbiex på Malta – jobb som vore olagliga att utföra hemma i Sverige.

Jag befarar att loppet kan vara kört vad gäller Sveriges förmåga att locka hem spelbolag. De kommer att ansöka om och erhålla licenser här samt betala svensk spelskatt, men koncernerna med alla sina anställda kommer att stanna där de är. Även om Sverige kovänder sin spelreglering och inkluderar en näringspolitisk vision blir det svårt att ta igen för­lorad tid. Hur Sverige än anstränger sig har 15 år gått förlorade, år som andra stater har ägnat åt att utveckla sig till Center of Excellence för spelbolag.

Att döma av Sveriges hittillsvarande prestationer är förhoppningarna om ett näringspolitiskt uppvaknande lågt ställda. Med ett mödosamt arbete torde det ändå finnas möjligheter för regeringen att attrahera åtminstone delar av spelbolagens verksamheter, för att på så viss bygga ett långsiktigt förtroende mellan politik och näringsliv. Ett första steg är då att regeringen börjar tala väl om de svenska spelbolagen, så som den gör om andra svenska bolag. När får vi se närings­ministern lyfta fram gambling som det verkliga svenska spelundret?


Source: ”Svårt att locka hem spelbolag” | SvD


bottom of page