internet-society-900x405

Internet Society Nederland (ISOC.nl) verzoekt de Tweede Kamer om per amendement de internet­blokkades te schrappen uit artikel 34n van het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand (TK 33 996). Dit wetsvoorstel heeft als doel online kansspelen te legaliseren en staat voor plenair debat op de rol voor week 16 (18 t/m 22 april). De Kansspel­autoriteit zou daarin het recht krijgen een ‘zwarte lijst’ aan te leggen met verboden (web)sites, advertenties en adverteerders en internetaanbieders te verplichten om die verboden sites ontoegankelijk te maken.

Geen maatschappelijke steun

Alle internationale internetorganisaties waarschuwen unaniem tegen de diepgaande schadelijke effecten van blokkades en filtering op de stabiliteit en veiligheid van het internet. Op de hoorzitting van 21 mei 2015 heeft de Nederlandse internetsector dit unanieme standpunt van feiten en inhoudelijke toelichting voorzien. Uit alle gesprekken die de afgelopen anderhalf jaar met de belangrijkste actoren op het dossier zijn gevoerd, komt duidelijk naar voren dat dit voorstel gebaseerd is op verkeerde aannames over de wijze waarop het internet werkt en functioneert. Op dit moment ziet geen enkele partij nog brood in internetblokkades – ook de maatschappelijke organisaties, zoals de Goede Doelen-sector, niet. Daarmee is er niemand overgebleven die zich voor deze wijze van handhaving uitspreekt.

Nauwelijks onderzoek maar Europese voorbeelden doen het ergste vrezen

Ondanks het grote belang van de internetsector voor de Nederlandse economie is er over dit reguleringsvoorstel geen deugdelijke impactanalyse uitgevoerd. De “Lastenmeting” van SIRA Consulting (nov 2013), is zeer oppervlakkig en onvoldoende onderbouwd. Er is in de Internet­consultatie (jul 2013) al gemeld dat in Denemarken een ernstig incident plaatsvond. In België en Italië blijkt onderhoud van blokkadelijsten laks en zeer problematisch.

Niet effectief, veel betere middelen

Blokkades werken niet, zoveel bleek uit Nederlands wetenschappelijk onderzoek naar de Pirate Bay-affaire uit 2013, toen internetproviders Ziggo en KPN gevraagd werd sites te blokkeren. Het gokken heeft zich bovendien sowieso al voor een flink deel verplaatst naar gok-apps die in het geheel geen last hebben van welke blokkade dan ook. Gelukkig biedt de betalingssector uitstekende perspectie­ven. Wetenschappelijk onderzoek maakt duidelijk dat ingrijpen via terugboeken (storneren) in het betalingscircuit zeer effectief is bij het bestrijden van online “high-risk merchants”. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft zich al in 2013 bereid verklaard om aan zulke ingrepen mee te werken.

Onherkenbare internetblokkades zijn onredelijk en in strijd met rechtstaatprincipes

Bij een verzegeling van een gebouw of blokkade van overheidswege is het altijd duidelijk wie daar ingrijpt. Vorig jaar demonstreerde de Belgische toezichthouder een “Stoppagina” in de Kamer. Met een stoppagina is voor iedereen duidelijk dat er geen sprake was van een technische storing, maar van overheidsingrijpen. Dat werkt volgens het principe van het bij een ISP vervalsen van een domeinnaam. De komst van nieuwe, veiligere domeinnaam-technologie (waarin Nederland wereldwijd voorop loopt) maakt vervalsen moeilijk en domeinnaamblokkades met een “Stoppagina” onmogelijk. Voor burgers onherkenbare internetblokkades opleggen aan een Internetaanbieder is géén verzoek om “al het redelijke te doen” en gaat tegen de principes van een rechtsstaat in.

Onvoldoende bestuurlijk ingebed, schade aan de infrastructuur

Het internet is voor Nederland van zeer groot belang. Dat geldt zowel sociaal-maatschappelijk als ook economisch: het aandeel in de Nederlandse economie is ruim 5%, en de infrastructuur alleen heeft een omzet van meer dan een miljard euro en geeft werk aan 20.000 personen. Nederland is een belang­rijke speler maar ook gidsland op internetgebied in de wereld, en deze wet zou serieuze reputatieschade opleveren. De verwachte effecten wegen ook in het geheel niet op tegen het risico dat door verkeerde inzet internettend Nederland op zwart gaat.

Geen maatschappelijke steun, nauwelijks onderzoek, niet effectief, riskant van opzet:

Source: ISOC NL: Tweede Kamer, schrap internetblokkades uit de nieuwe Wet op de Kansspelen | Internet Society