20160301_103521

Vorig jaar werd bij de Algemene Ledenvergadering van NOC*NSF voorgesteld om geen cent van de Lottogelden meer te besteden aan de Dopingautoriteit. Dat voorstel is teruggedraaid, al hebben we net als de bonden wel een korting van 3,5% gekregen. Ons budget voor 2016 werd daarmee veilig gesteld, maar hoe in 2017 en de jaren daarna zal gaan, is nog niet bekend. Op dit moment wordt samen met de bonden de Sportagenda 2017 – 2020 vastgesteld, met als kernonderdeel het bestedingsplan voor die periode. Van de uitkomst van die gesprekken hangt voor een deel ook ons budget af.

Het probleem zit vooral in de taakverdeling tussen het ministerie van VWS en NOC*NSF, onze opdrachtgevers. Die heeft jarenlang goed gefunctioneerd, maar pakt op dit moment verkeerd uit. VWS betaalt traditiegetrouw de organisatie en infrastructuur van de Dopingautoriteit en bijvoorbeeld ook de projecten die we in het wielrennen hebben gedaan en die we afgelopen zondag hebben gelanceerd in atletiek, biljarten, voetbal en fitness. De sport, c.q. NOC*NSF, betaalt de controles en doet dat vanuit de Lottogelden. En daar zit hem precies het punt. Met De Lotto gaat het slecht, dus ook met ons controlebudget.

Source: “Met De Lotto gaat het slecht, dus ook met ons controlebudget” | Sport & Strategie