Het echte verhaal over Unibet en de KNWU

Op 27 januari wordt de Nederlandse sportwereld én politiek verrast door de aankondiging dat Unibet hoofdsponsor wordt van de KNWU. De reacties zijn fel. De KNWU wordt gebrek aan solidariteit verweten en krijgt het verwijt dat men gebruikt wordt in de lobby van Unibet om een laag belastingtarief te realiseren. Sponsorreport reconstrueert op basis van gesprekken met direct betrokkenen hoe de afspraken en keuzes echt zijn verlopen.
Het eerste contact tussen de KNWU en Unibet wordt begin november 2015 gelegd door sportmarketingbureau Triple Double. Triple Double was door Unibet gevraagd een scan te maken van de Nederlandse sportmarkt zodat het bedrijf goed voorbereid zou zijn op het moment dat de kansspelmarkt opengaat. Een van de sporten die boven komt drijven is wielersport. Daarop volgt de vraag van Triple Double aan de KNWU of men geïnteresseerd is in een gesprek met Unibet als mogelijke hoofdsponsor. De Wielrenunie houdt er al enige tijd rekening mee dat Rabobank na 2016 zal gaan stoppen met de sponsoring van de bond, iets wat begin december ook werkelijkheid wordt. Met het verdwijnen van de Rabobank als sponsor van de KNWU en van het Rabobank Development Team verdwijnen enkele miljoenen euro aan sponsorgeld uit het wielrennen. Een hoofdsponsor is dus zeer welkom.

Bovendien is de KNWU een bond die zijn nek wel wil uitsteken, ook als het gaat om nieuwe financieringsmodellen voor de sport. Marcel Wintels, de voorzitter van de KNWU en, saillant detail, prominent CDA-lid, heeft op dat moment al via verschillende media de financieringsstructuur van de Nederlandse sport ter discussie gesteld. De structurele ondersteuning van sport moet volgens hem direct vanuit de overheid verlopen.
Tegelijkertijd kan Unibet zich voorbereiden op een entree op de Nederlandse markt in 2017. Het kabinet heeft een voorstel klaarliggen waarin de legalisering van de kansspelmarkt wordt geregeld. Daarin wordt een duidelijke keuze gemaakt voor het 20% kansspeltarief. Een hoger tarief is minder aantrekkelijk is voor nieuwkomers op de markt. Minder legale aanbieders kan een negatieve invloed hebben op de geplande kanalisatie van 80% van de Nederlandse spelers naar legale wedsites.

Akkoord
Op 20 november ontmoeten de partijen elkaar voor het eerst in SX in Eindhoven. De gesprekken verlopen voorspoedig en een week later ligt er bij Unibet een voorstel van de KNWU waar positief op wordt gereageerd. Daarna wordt de conceptovereenkomst uitvoerig besproken in het hoofdbestuur van de bond dat op 8 december bijeenkomt. Als dat akkoord gaat wordt een dag later in het Fletcher Hotel in Amsterdam door een afvaardiging van de KNWU en van Unibet de overeenkomst op hoofdlijnen akkoord gevonden. Unibet wordt daarbij vier jaar hoofdsponsor van de KNWU voor een bedrag van 7 miljoen euro.

Enige voorwaarde is natuurlijk wel dat Unibet een licentie krijgt. Wel is een overlegpunt het fallback scenario: wat moet er gebeuren als de wet later in werking treedt. En opvallend detail: diezelfde dag spreekt de KNWU ’s middags nog met de Rabobank over het wel of niet verlengen van het sponsorcontract met de bond! In principe zou de bank nog kunnen doorgaan. Het gesprek aan de Croeselaan in Utrecht bevestigt echter de verwachting bij de KNWU dat de bank na 2016 zal stoppen als sponsor van de bond. Was de Rabobank toch doorgegaan, dan zou de overeenkomst met Unibet terug naar de tekentafel moeten.

Als persmoment voor de bekendmaking van het sponsorcontract wordt 22 december gekozen. Die keuze wordt mede ingegeven door het feit dat de gezondheid van KNWU-directeur Huib Kloosterhuis, die dan al geruime tijd ernstig ziek is, verslechtert en er hem veel aan gelegen is, voor zover dat nog in zijn vermogen lag, de financiële toekomst van de KNWU voor een aantal jaren zeker te stellen. Omdat in de dagen voor Kerstmis al verschillende mensen op vakantie zijn wordt toch besloten de persconferentie naar het begin van het nieuwe jaar door te schuiven.

Amendement
Terwijl de voorbereidingen voor de persconferentie in volle gang zijn verrassen op 4 januari Jeroen van Wijngaarden (VVD) en Mei Li Vos (PvdA) iedereen met een amendement op het wetsvoorstel waarin, tegen de eerdere kabinetsvoorstellen én het advies van de Kansspelautoriteit in, het kansspeltarief van 20% naar 29% wordt verhoogd. Die wijziging verandert het sponsorcontract dat de KNWU en Unibet hebben gesloten fundamenteel. In allerijl komen beide partijen bij elkaar om te kijken wat men moet doen. Gaat men door of trekt men de stekker uit het contract? De persconferentie wordt in ieder geval afgeblazen. De onderhandelingen zijn stevig. Unibet wil door, maar als het inderdaad 29% wordt moet dat wel tegen andere voorwaarden. De KNWU is overtuigd van de waarde van zijn propositie. Een dag later wordt een compromis bereikt waarbij het originele sponsorcontract gehandhaafd blijft als ook het oude belastingtarief blijft, maar dat wanneer het tarief inderdaad naar 29% gaat het contract maar voor 1 jaar en 1 miljoen euro is, met andere tegenprestaties van de KNWU en waarbij de bond de mogelijkheid houdt een andere hoofdsponsor te vinden. Als nieuwe datum voor de persconferentie wordt 20 januari gekozen. Als locaties worden genoemd het Olympisch Stadion, de Cauberg, Hoogerheide (tijdens de Wereldbeker veldrijden) en het Huis van de Sport. Uiteindelijk wordt, niet zonder betekenis, gekozen voor Nieuwspoort in Den Haag, het politieke nieuwscentrum van Nederland. Maar omdat Nieuwspoort op die datum al bezet is, schuift men de persconferentie een week door naar 27 januari.

Lotto
Marcel Wintels houdt tegen het einde van de onderhandelingen NOC*NSF regelmatig op de hoogte van het feit dat men dicht bij een nieuwe hoofdsponsor is, mede vanwege de relatie naar TeamNL. Met de voorzitter van de commissie van NOC*NSF die naar de nieuwe financieringsmodellen kijkt, heeft hij in december en januari ook diverse keren contact. Evenzo gaat hij op 17 december in december langs bij de directeur van de Lotto in Rijswijk om te praten over de veranderende financiering in de sport. Op 20 januari spreekt Wintels met Mei li Vos en Tjeerd van Dekken over de veranderingen in de kansspelwetgeving. Vanwege de geheimhouding die bij een beursgenoteerd bedrijf als Unibet hoort kan hij nergens de naam van de nieuwe sponsor noemen.

Op 26 januari, de dag voorafgaand aan de bekendmaking, informeert hij NOC*NSF dat het rond is. Dezelfde dag verstuurt hij een tweet waarin hij zegt dat men morgen de nieuwe hoofdsponsor zal presenteren, maar met de toevoeging ‘wordt bijzondere, betekenisvolle stap voor de (wieler)sport’. NOC*NSF is overigens zelf ook wel geïnteresseerd en heeft middels de directeur marketing laten weten mee aan tafel te willen omdat ‘de nieuwe hoofdsponsor’ heeft aangegeven open te staan voor TeamNL. Op de 26e stuurt de KNWU, zoals men altijd doet voorafgaand aan een belangrijke persconferentie, aan NOC*NSF en de Partners in Sport het persbericht dat de bond later zal verspreiden.

Getergd
27 januari wordt in allerlei opzichten een gedenkwaardige dag. Nadat op de druk bezochte persconferentie door Marcel Wintels en Anne-Jaap Snijders van Unibet de hoofdsponsoring, de naam van Unibet en de inhoud van het verbintenis bekend worden gemaakt breekt de storm los. Met name de voorwaarden rondom het hogere tarief geven veel discussie. En door de keuze van de KNWU voor een concurrent van Lotto wordt de bond een gebrek aan solidariteit verweten.

De Lotto laat dezelfde dag nog weten dat het ‘zeer is teleurgesteld over de keuze van de KNWU om met Unibet, een directe concurrent van De Lotto, in zee te gaan en zich te laten gebruiken in een politieke lobby’. De Lotto doet een dringend beroep op NOC*NSF en de aangesloten sportbonden om de mogelijkheden voor het structureel genereren van inkomsten voor alle Nederlandse sportbonden niet op het spel te zetten door overeenkomsten aan te gaan met buitenlandse concurrenten die nog niet eens actief mogen zijn op de Nederlandse markt. NOC*NSF laat desgevraagd weten dat het niet is geïnformeerd over de overeenkomst tussen de KNWU en Unibet. De politiek reageert getergd. PvdA-kamerlid Mei Li Vos stelt dat er ‘een gevaar is dat Unibet de sympathieke wielerbond gebruikt voor hun politieke strijd om het belastingtarief’.

Andere reacties zijn positiever. Wintels wordt door Marcel Beerthuizen genoemd als iemand die de  conventies in de markt doorbreekt en lef en ondernemerschap toont. Jaap de Groot, kenner van het dossier van de financiering van de sport, looft Wintels en de KNWU in zijn column in de Telegraaf en verwijt NOC*NSF al jaren te zitten slapen.  En opvallend: Unibet wordt door verschillende sportproperties, waaronder bonden, gecontacteerd om ook eens te komen praten! Het wachten is nu op het definitieve besluit van de Tweede Kamer dat waarschijnlijk in april valt voor het vervolg op deze, hoe dan ook, baanbrekende sponsorovereenkomst.

 

lees het volledige artikel op Sponsorreport