dices

Er is geen eenduidige oorzaak vast te stellen voor het ontstaan van kansspelverslaving. De kansspelproblematiek moet worden begrepen vanuit een complexe interactie tussen spel, speler en diens omgeving.

Daarnaast zijn het informeren van spelers, het instellen van speellimieten, het geven van feedback en het aanbieden van de mogelijkheid tot zelfuitsluiting in potentie effectieve middelen om kansspelproblemen te voorkomen. Deze conclusies komen naar voren uit een literatuuronderzoek naar kansspelverslaving. Het onderzoek Kansspelverslaving, risico’s en preventie beschrijft een veelheid aan geïdentificeerde risicofactoren. Er is momenteel nog weinig bekend in de literatuur over de bewezen effectiviteit van verschillende universele, selectieve en geïndiceerde preventiemaatregelen.

Voorwaarden voor effectieve middelen

Wel geldt dat de preventiemaatregelen de speler daadwerkelijk en op passende wijze bereiken, dat speelgedrag gemonitord en geanalyseerd wordt en dat op basis van gedragsindicatoren identificatie van risicovol speelgedrag mogelijk is. De voorgenomen Nederlandse wet- en regelgeving voor preventie van kansspelproblematiek – waaronder het verplicht instellen van speellimieten en het bieden van de mogelijkheid van zelfuitsluiting voor een bindende periode van minimaal zes maanden – wordt als in potentie effectief beoordeeld.

Source: Kansspelautoriteit – Onderzoek gepubliceerd: Kansspelverslaving, risico’s en preventie