De Kansspelautoriteit publiceert vandaag 18 februari 2016 een leidraad. De leidraad is een overzicht van de belangrijke wettelijke regels en jurisprudentie rondom reclames voor kansspelen. De wettelijke regels gelden voor alle aanbieders van alle soorten kansspelen.

Wat is een leidraad?

Een leidraad geeft aanbevelingen, handvatten of extra uitleg op een specifiek onderwerp, in dit geval reclame voor kansspelen. Het doel van een leidraad is een specifieke groep van personen – in dit geval aanbieders van kansspelen – te informeren over of meer inzicht te geven in een bepaald onderwerp.

Met een leidraad geeft de Kansspelautoriteit ook (gedrags-)richtlijnen aan de markt.

Waarom?

Een leidraad wordt vaak gepubliceerd naar aanleiding van de roep vanuit de markt of naar aanleiding van specifieke gevallen uit de praktijk. De Kansspelautoriteit weet dat reclame voor kansspelen voor zowel consumenten als aanbieders van kansspelen een belangrijk onderwerp is.

In dit geval zijn geen nieuwe regels geformuleerd door de Kansspelautoriteit. Daar is een leidraad ook niet voor bedoeld. De Kansspelautoriteit verwacht wel dat met de publicatie van de leidraad aanbieders weten welke reclameregels er zijn en wat ze betekenen.

Wat staat er in de leidraad?

In de leidraad valt bijvoorbeeld te lezen dat reclame consumenten moet leiden naar het legale aanbod, maar tegelijkertijd mag reclame de deelname aan kansspelen niet actief bevorderen.

De Kansspelautoriteit weet dat dit een bijzondere balans is, maar in de leidraad staan handvatten hoe aanbieders hiermee om kunnen gaan. Omdat reclame een heel breed begrip is, staat in de leidraad ook hoe het begrip ‘reclame’ moet worden gezien en wat er allemaal onder kan vallen.

Praktisch voorbeeld

Aangezien reclame moet leiden naar het legale aanbod, is het nu nog verboden om reclame te maken voor online kansspelen. Die zijn op dit moment nog illegaal. Reclame die dient bij het publiek een gunstige indruk te wekken van een bepaald online kansspelbedrijf, is daarmee niet toegestaan. Als in een persbericht over een sponsorovereenkomst een online kansspelbedrijf wordt aangeprezen, dan is ook dat een vorm van reclame.

Toezicht

De Kansspelautoriteit houdt toezicht op de naleving van wettelijke reclameregels. Wie deze reclameregels overtreedt, kan met sancties te maken krijgen. Welke sanctie dit is, is onder meer afhankelijk van hoe ernstig de regels worden overtreden. Sancties kunnen daarmee variëren van een zogenoemd normoverdragend gesprek tot aan het intrekken van een vergunning. Door de handvatten uit de leidraad te gebruiken, blijft een bedrijf ook binnen die wettelijke regels.

Source: Kansspelautoriteit – Leidraad reclame voor kansspelen verschenen