Presentatie responsible gaming app “Bet.ter”; subsidies ministerie V&J voor twee projecten; lancering nieuwe website; aankondiging samenwerking met RoderSana; diepgaande discussies tussen stakeholders

1-800x450

Nieuw thema, nieuwe locatie

Had de eerste expert meeting van het Centrum voor Verantwoord Spelen als thema simpelweg ‘verantwoord spelen’, ditmaal was het thema iets dat cruciaal is voor het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand: waar begint en eindigt de eigen verantwoordelijkheid van de speler, en waar begint en eindigt de zorgplicht van de aanbieder? En, misschien wel belangrijker: hoe kunnen we zorgen dat deze beide aspecten zo goed mogelijk op elkaar afsluiten?

2

Ministeries & Kansspelautoriteit verzorgen de opening

Dennis van Breemen (V&J) wees op de rol die overheid en aanbieders hebben om de speler daadwerkelijk in staat te stellen binnen grenzen te kunnen blijven, en dat deze goede dialoog belangrijk is om half 2017 in gereguleerde setting van start te kunnen gaan.
Ook de tweede spreker, Victor Sannes (MT-lid en plaatsvervangend directeur directie voeding, gezondheidsbescherming en preventie bij het Ministerie van VWS) wees op het belang van goede samenwerking. En ook hij noemde een belangrijke datum. Namelijk: 1 januari 2018 als startpunt voor het veelbesproken Verslavingsfonds, danwel Preventiefonds, een door online aanbieders gefinancierd potje om preventie van, en onderzoek naar, kansspelverslaving te kunnen financieren.

Source: Expert Meeting “Zorgplicht Aanbieder versus Eigen Verantwoordelijkheid Speler” groot succes – Centrum voor Verantwoord Spelen