knwu_unibet_fppp

Het was me het weekje wel. Heel politiek correct Nederland, de PvdA en de Lotto voorop, viel over KNWU-voorzitter Marcel Wintels en Unibet heen, toen zij hun samenwerking in hartje Den Haag bekend maakten. Je zou denken: De Nederlandse sport heeft het al zwaar en wat is er nu mooier als een nieuwe toetreder extra geld brengt (ruim 7 miljoen) om met name de breedtesport programma’s binnen de KNWU te faciliteren. Immers, de bijdrage die KNWU als aandeelhouder krijgt vanuit de Lotto wordt veelal besteed aan topsport programma’s en niet aan de breedtesport. Een win-winsituatie zou je denken, maar heel veel mensen dachten vanuit hun beperkte blik en/of kennisveld daar heel anders over. Hypocriet gedrag, want wist je dat de ALN bijvoorbeeld 30% van de sportgelden steelt, terwijl niemand daar iets van zegt?

De nieuwe kathedraal dat tegenwoordig stadion heet

Steevast hoor je: De Lottogelden lopen terug.. we hebben een sterke Lotto nodig om de sport in Nederland te kunnen blijven ondersteunen, want sport is maatschappelijk belangrijk. En dat klopt! Sport is heel belangrijk. In een samenleving die steeds meer polariseert, waar kerken leegstromen en moskeeën juist overvol raken, is er maar één echt bindmiddel: sport! Sport is de nieuwe kerk waar mensen elkaar ongeacht maatschappelijke positie, geloof of afkomst treffen. Bij verenigingen, grote wedstrijden of de wekelijkse hoogmis in de nieuwe kathedraal dat tegenwoordig Stadion heet.

Source: Hypocriet gedrag rond Unibet en KNWU-partnership: ALN ‘steelt’ 30% sportgelden