Nog een maand of vijf en Nederland legaliseert als laatste land in Europa het online gokken. We lopen niet voorop en deze week is duidelijk geworden waarom. Het heeft onder meer te maken met de wijze waarop de vaderlandse sport gefinancierd wordt. Sinds enkele jaren gebeurt dat rechtstreeks via de opbrengsten uit De Lotto. Een semi-overheidsbedrijf dat buitenlandse gokconcerns als concurrent ziet.

 Jaap de Groot
Het veroorzaakt een weeffout in het systeem, dat door NOC*NSF onvoldoende is onderkend toen de sportkoepel het beheer van de Lottogelden overnam van het ministerie van VWS. Daarvoor was de rolverdeling nog klip en klaar: de politiek steunde de sport met enkele tientallen miljoenen per jaar.

Nadat VWS het stokje aan NOC*NSF had overgedragen ontstond de curieuze situatie dat de politieke status van De Lotto met die van een commerciële sponsor werd vermengd. Een cruciale strategische fout. Door De Lotto niet als ‘overheid’, maar sponsor te zien, werd ineens de drempel voor de aanstormende online gokmarkt verhoogd.

Dit bleek ook uit de reactie van De Lotto, nadat de KNWU een sponsordeal met Unibet wereldkundig maakte. De Nederlandse kansspelorganisatie reageerde niet als overheidsorgaan, maar commercieel bedrijf: Nadat er miljoenen in de sport waren gepompt, was de wielerbond als stank voor dank met een concurrent in zee gegaan.

Dit maakte meteen duidelijk waarom KNWU-voorzitter Marcel Wintels een brief naar alle sportbonden had gestuurd, met het voorstel om een vaste toelage met het ministerie van VWS af te spreken, waarna de Lottogelden

Is De Lotto overheid of commercieel sponsor?

weer volledig aan het ministerie zouden toekomen. Zo zou de sport niet langer afhankelijk zijn van dagkoersen en werd de spagaat voorkomen waar diverse bonden nu inzitten. Inclusief NOC*NSF.

Want het was opvallend hoe de sportkoepel tijdens de discussie tussen KNWU en Lotto onder de radar bleef. Normaal gesproken zou de ‘sport’ altijd voor de ‘sponsor’ moeten gaan, maar NOC*NSF koos geen partij.

Met als gevolg dat het wantrouwen richting Papendal is vergroot. Schrijver dezes werd door diverse bonden geïnformeerd dat de actie van de KNWU werd toegejuicht, maar dit moest wel onder de roos blijven. Het kon wel eens consequenties voor de jaarlijkse toelage van NOC*NSF hebben…

Het geeft te denken dat de sportfederatie het zover heeft laten komen. Het verzoek van het ministerie van VWS om, naast het beheer van de Lottogelden voor een financieel Plan B te zorgen, werd niet gehonoreerd. Aldus zit de sport met afnemende gelden uit zowel Lotto als sponsoring en is de nooduitgang geblokkeerd vanwege de doorgeschoten commitment met De Lotto.

Vooralsnog kan niemand bepalen in hoeverre de Nederlandse sport beter af is met een monopolie van Lotto, al dan niet in combinatie met de Staatsloterij, of met een markt waarin zowel de Nederlandse als buitenlandse kansspelorganisaties opereren. Wel is er nu een miljoenentekort, toch staat zelfs gegarandeerd geld (KNWU/Unibet) ter discussie.

Kortom, er is verkeerd gegokt.

Source: Column Jaap de Groot: NOC*NSF gokt verkeerd