sponsor report logo

Kansloos

Beste vakgenoot,

Hoe kun je een markt die nog open moet gaan direct de nek om draaien? Natuurlijk door de wetgeving daarover zo lang te traineren dat iedereen uit zichzelf spontaan afhaakt. Een andere is om de regels dusdanig te maken dat potentiële nieuwe aanbieders wel gek zijn om die markt te betreden. Iedereen snapt dat ik het over de online sportwedmarkt heb.

Eindelijk zijn VVD en PvdA met hun advies gekomen. En wat blijkt? Het verrassende advies is om voor online aanbieders het hoge 29% tarief kansspelbelasting te handhaven, terwijl de verwachting was dat dat 20% zou worden. Dat laatste tarief is overigens nog steeds erg hoog vergeleken met de ons omringende landen. Achterliggende gedachte is om daarmee een uniform tarief te hanteren voor alle aanbieders, hoewel daar vraagtekens bij te zetten zijn of dat in de praktijk ook zo is.

Het gevolg zal zijn dat de grote aanbieders Nederland links laten liggen, want ons land is voor hen niet meer interessant. Voor de kleine aanbieders is het financieel niet haalbaar. Potentiële nieuwkomers hebben al gezamenlijk overlegd wat ze met de situatie zullen doen! Blijft over dat de huidige aanbieders het monopolie houden, de noodzaak om te vernieuwen en nieuwe producten aan te bieden achterwege blijft en mensen vooral via buitenlandse sites blijven wedden.

Tel uit je winst. Of beter gezegd je verlies.

Want wat is volgens mij het gevolg: De inkomsten uit De Lotto zullen zonder vernieuwing blijven teruglopen en daarmee de afdracht aan de sport. De Lotto zal na de fusie met de Staatsloterij (eindelijk! Als je het over traineren hebt!) stoppen met de sponsoring van de schaats- en wielerploeg, want het levert geen groei van de verkoop van loten op. De opbrengsten van De Staatsloterij zullen gewoon naar de staatskas blijven vloeien en niet naar de sport gaan want de belastinginkomsten in de kansspelmarkt gaan tegenvallen. Nieuwe kansspelaanbieders gaan sport in Nederland niet gebruiken voor de marketing van hun producten en honderden miljoenen euro’s blijven naar het buitenland vloeien. Jammer voor de sport in Nederland.

Met vriendelijke groet,

Ad Maatjens

Co-founder Sponsorreport

Posted with permission of