Meerjarige vergunningen bij de rechter: hoe werkt dat?logo-kansspel

NRC Handelsblad publiceert vandaag een achtergrondartikel over het beroep dat enkele nieuwe gokaanbieders aantekenen bij de rechter, tegen de afwijzing van een meerjarige kansspelvergunning. Hoe werkt dit? Conclusie: deze aanbieders zijn het niet eens met het beleid en gebruiken de juridische route via de Kansspelautoriteit om hun gelijk te krijgen.

 

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie deed halverwege 2014 via een zogenoemde beleidsregel het uitdrukkelijke verzoek aan de Kansspelautoriteit om de bestaande, meerjarige vergunningen met twee jaar te verlengen aan dezelfde aanbieders. Welke dat zijn, vind je hier. Daarmee kregen zij automatisch  een nieuwe vergunning voor de periode 1 januari 2015 tot 1 januari 2017.

Deze werkwijze is ook in lijn met de manier waarop in Nederland het kansspelbeleid is georganiseerd: het kabinet bepaalt de beleidsmatige kaders; de Kansspelautoriteit geeft daar uitvoering aan door vergunningen te verstrekken en toezicht te houden.

 

Rechter

Deze nieuwe aanbieders – die veelal een vergunning in het buitenland hebben – die ook graag een vergunning hadden gehad, willen deze alsnog verkrijgen. Daar hebben ze juridische argumenten voor, bijvoorbeeld door te verwijzen naar Europese rechtspraak. Hun manier om alsnog te proberen om een vergunning te krijgen, is door de juridische weg te gaan bewandelen. De rechter moet nu uitmaken of het afwijzen van de aanvraag voor een meerjarige vergunning, waarbij de beleidsregel van de staatssecretaris als basis diende, rechtmatig is geweest.

Voor de Kansspelautoriteit is deze rechtsgang onderdeel van het werk van het verlenen van vergunningen. De tijd gaat leren wat de rechter zal uitspreken. Deze rechtsgang had de Kansspelautoriteit overigens verwacht. Al in het jaarverslag (zie hoofdstuk ‘Staat van de sector’) over 2014 werd hier melding van gemaakt.