Openen loterijmarkt zou meer geld voor Nederlandse goede doeleinden opleveren

Amsterdam, 21 mei 2015

Een studie van de universiteit Leiden toont aan dat loterijen door Nederland kunnen worden verplicht om hun afdrachten aan alleen Nederlandse goede doeleinden te doen. De Europese wet- en regelgeving verzet zich daar niet tegen. Lottovate meent dat de uitkomsten van de studie een extra argument zijn om de loterijmarkt te openen voor nieuwe spelers, ook buitenlandse.

Gaming in Holland at Endemol Studios 13 Mei 2015

De vrees dat een deel van de inleg naar buitenlandse goede doelen gaat, is immers onterecht; het zijn juist de Nederlandse goede doelen en sport die kunnen profiteren van het openen van de markt.all pictures by KIRSTENVANSANTEN & Jordi Wallenburg- all rights reserved, contact before use-7

 Goed nieuws! Het blijkt dat eerder geuite zorgen van de bestaande loterijen ongegrond zijn. Lottovate wil in de komende jaren, samen met de bestaande aanbieders voor een substantiële groei van afdrachten aan Nederlandse goede doelen en sport zorgen. Maak dan, tegelijkertijd met de wetswijziging Kansspelen op afstand, ook de toetreding van nieuwe loterijen tot de Nederlandse markt en daarmee een substantiële groei van afdrachten mogelijk ”, aldus Peter-Paul de Goeij, directeur Lottovate Nederland.

Ook de bestaande goede doelen loterijen lijken geen bezwaren te hebben tegen het openen van de markt: in het programma ‘Oog in Oog’ verklaarde oprichter Boudewijn Poelmann niet tegen nieuwe toetreders te zijn.

Opening van de markt zorgt voor innovatie, keuzevrijheid, transparantie voor consument en meer geld voor de goede doelen en sport

Lottovate, een bedrijf dat het meespelen met loterijen mogelijk maakt via het internet in onder andere Spanje en het Verenigd Koninkrijk, wil de kansen op de Nederlandse loterijmarkt snel aangrijpen. Toetreding van nieuwe online loterijen leidt tot modernisering van het loterijlandschap, innovatie en meer keuzevrijheid voor de consument. Meer openheid en transparantie in de vergunningverlening komt de consument, de bestaande loterijen en vooral de goede doelen en de sport ten goede.

 

€250 miljoen groeipotentieel voor maatschappelijke doelen

Bij een opening van de loterijmarkt bestaat er een substantieel groeipotentieel aan afdrachten van jaarlijks meer dan €250 miljoen, te besteden aan Nederlandse doeleinden. “Wij committeren ons volledig aan het Nederlandse afdrachtensysteem en zijn al met verschillende goede doelen in gesprek over mogelijke projecten”, aldus Peter-Paul de Goeij. Voor de staatskas zijn nieuwe loterijaanbieders overigens ook gunstig:  de belastingopbrengsten nemen immers toe.