Reguleren kansspelen op internet leidt tot ongelijk speelveld bij heffen belasting

Nederlandse aanbieders van kansspelen kunnen serieus overwegen zich te vestigen in belastingparadijs

Door Arjo van Eijsden en Marnix van Rij

Het kabinet creëert een ongelijk fiscaal speelveld voor de kansspelen. Het wil kansspelen op afstand, zoals internetkansspelen, reguleren en heeft een wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State gestuurd. Om vooral buitenlandse aanbieders van kansspelen op afstand te verlokken in Nederland een vergunning aan te vragen, wordt aan hen een lager tarief kansspelbelasting doorberekend dan aan aanbieders van overige kansspelen (zoals casinospelen en kansspelautomaten).

Het tarief voor aanbieders van kansspelen op afstand zal in de kabinetsvoorstellen 20% bedragen, terwijl het ‘normale’ kansspelbelastingtarief 29% bedraagt. Deze tariefdifferentiatie is onwenselijk.

Het aanbod van kansspelen via internet is de laatste jaren onstuimig gegroeid. Veel van deze internetkansspelen worden door buitenlandse bedrijven aangeboden. Het gaat daarbij om honderden

websites. Aangezien de Wet op de kansspelen momenteel niet voorziet in de mogelijkheid om in Nederland een vergunning te krijgen voor het aanbieden van kansspelen op afstand, gaat het dus om illegale kansspelen en illegale aanbieders.

Hoog tijd om deze markt te reguleren, zo meent het kabinet. In tegenstelling tot wat in het regeerakkoord staat, heeft het nu voorgesteld om slechts 20% te heffen bij aanbieders van kansspelen op afstand. Daardoor dreigt de vreemde situatie te ontstaan dat veelal buitenlandse aanbieders van internetkansspelen ‘slechts’ 20% kansspelbelasting betalen, terwijl aanbieders van overige kansspelen (denk aan casino’s en speelautomaten) tegen het normale tarief van 29% aanlopen. Dit is in strijd met het fiscale neutraliteitsbeginsel.

Op grond van dit beginsel dienen dezelfde kansspelen, of kansspelen die naar hun aard erg op elkaar lijken, op dezelfde wijze te worden belast. De staatssecretaris van Financiën heeft herhaalde malen opgemerkt dat internetkansspelen niet wezenlijk verschillen van casinospelen en automaatspelen. Daarbij komt dat de aanbieders van internetkansspelen veelal gevestigd zijn in landen als Antigua, Costa Rica, Malta, de Kanaaleilanden (Alderney, Jersey en Guernsey) en Gibraltar. Dit zijn landen die in de volksmond bekend staan als belastingparadijzen. In feite heeft het wetsvoorstel dus tot gevolg dat aanbieders van  iternetkansspelen, die in het land waar ze gevestigd zijn al niet of nauwelijks winstbelasting betalen, ook nog eens een voordeel ontvangen in de vorm van een lager tarief kansspelbelasting.

Gelet op de huidige discussies is dit een opmerkelijke stap, zeker als bedacht wordt dat als gevolg van het wetsvoorstel Nederlandse aanbieders van kansspelen serieus zullen overwegen zich ook maar te vestigen in één van de hiervoor genoemde landen. Het wetsvoorstel verdient dan ook heroverweging.

Het verlagen van het huidige tarief van 29% naar een tarief van 20% is voor de regering geen serieuze optie. Dat zou namelijk leiden tot een budgettaire derving van € 145 mln per jaar. Een hoger tarief voor aanbieders van kansspelen op afstand ligt ook lastig, want dat zou de regulering bemoeilijken. Als alternatief zou nagedacht kunnen worden over een stapsgewijze verlaging van het tarief van 29%. Daarmee is de tariefdifferentiatie niet gelijk van tafel, maar is er wel uitzicht op een beëindiging van deze onwenselijke situatie.

Arjo van Eijsden en Marnix van Rij zijn partner bij EY.

Kansspelen op internet verschillen niet wezenlijk van spelen in casino’s en automatenhallen