BINNENLAND 

Twee experts van de Raad van State hebben nevenfuncties bij loterijorganisaties. Dit voorjaar adviseert de Raad het kabinet over nieuwe loterijwetgeving. Bovendien gaven twee andere experts leiding aan maatschappelijke organisaties die voor een belangrijk deel betaald worden uit loterijgelden, maar dat was voor ze in de Raad van State zitting namen.

Dat blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad. De Leidse hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans wijst op het gevaar van belangenverstrengeling bij het hoogste adviescollege.

FELLE STRIJD

Het wetsvoorstel waarover de Raad van State zich moet buigen, regelt de voorwaarden waaronder buitenlandse aanbieders van online kansspelen mogen concurreren met Nederlandse loterijorganisaties. Die vrezen daardoor een daling van de inkomsten. Hierover woedt al maanden een felle strijd.

Oud-VVD-Kamerlid Laetitia Griffith, staatsraad bij de Raad van State, is commissaris bij de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen. Deze loterijen, waarvan de Nationale Postcode Loterij de bekendste is, hebben fel gelobbyd tegen legalisering van buitenlandse online kansspelen.

RAAD: KWESTIE NEVENFUNCTIES HEEFT ONZE AANDACHT

Staatsraad Jan Franssen, oud-commissaris van de koningin in Zuid-Holland (VVD), is voorzitter van de Stichting Algemene Loterij Nederland die van oudsher goede doelen stimuleert met loterij-opbrengsten.

De Raad van State zegt in een reactie dat de kwestie van de nevenfuncties “onze aandacht” heeft. Een woordvoerder wijst erop dat Franssen en Griffith niet in de sectie-Justitie zitten waar het advies wordt voorbereid. Hij erkent wel dat zij de vaststelling van het advies mee kunnen bepalen.

AFHANKELIJK VAN LOTERIJGELDEN

Yvonne Timmerman-Buck, lid van de Raad van State en oud-CDA-senator, is wel lid van de desbetreffende sectie. Zij werkte in het verleden intensief met loterijen samen. Timmerman was van 2002 tot en met 2010 bestuurder (sinds 2007 voorzitter) van het Skanfonds. Dit goededoelenfonds is afhankelijk van loterijgelden. Het Skanfonds is “oerbeneficiant van de Postcode Loterij”, aldus de website van het fonds.

Staatsraad Lilian Gonçalves-Ho Kang You, ten slotte, maakt ook deel uit van de sectie die het advies voorbereidt. Gonçalves was van 2001 tot en met 2005 voorzitter van de Nederlandse tak van Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie ontvangt sinds jaar en dag geld van de Nationale Postcode Loterij. Dit jaar is 3,6 miljoen euro toegezegd.

IN HET GEDING

Hoogleraar Voermans spreekt van “een mogelijk precaire zaak” waarbij “het gezag van een belangrijk wetgevingsadvies in het geding is”. Volgens hem doet de Raad van State er goed aan “alle vier betrokkenen die direct of indirect banden hebben met loterijorganisaties, zo veel mogelijk buiten de advisering over het wetsontwerp te houden”.

Robin Linschoten, oud-staatssecretaris (VVD) en lobbyist voor de online-gokindustrie, zegt:

“De Raad van State gaat over zijn eigen advisering, maar het zou zeer onverstandig zijn als één van de genoemde vier bij het proces was betrokken. Dat geldt eens te meer daar de vicevoorzitter [Piet Hein Donner] zich in het verleden als minister van Justitie buitengewoon pregnant en kritisch over dit onderwerp heeft uitgelaten. Dat stemt ons sowieso weinig hoopvol over de komende advisering.”

Donner (CDA) noemde de loterijen ooit “windhandel” en gokken “een wat minder zinvolle activiteit”.

Experts Raad van State hebben nevenfuncties bij loterijen – nrc.nl.

Experts Raad van State hebben nevenfuncties bij loterijen – nrc.nl.

Experts Raad van State hebben nevenfuncties bij loterijen – nrc.nl.