Het eID Stelsel Het eID Stelsel is een publiek privaat stelsel, waarbinnen burgers, consumenten en ondernemers zowel publieke als private authenticatiemiddelen gebruiken, waarmee ze veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven. Het eID Stelsel ondersteunt de volgende functionaliteiten:

 1. Vaststellen van de identiteit van een partij (authenticatie);
 2. Bewijzen dat je bevoegd bent om bepaalde diensten en producten af te nemen (autorisatie);
 3. Verrichten van (rechts)handelingen namens anderen (op basis van machtiging of wettelijke vertegenwoordiging);
 4. Bevestigen van een wilsuiting of instemmen met de inhoud van een transactie (ondertekenen).

eid

Met het eID Stelsel wordt tevens een bijdrage geleverd aan de bestrijding van cybercrime en identiteitsfraude omdat bij gebruik van middelen met een hoger betrouwbaarheidsniveau met grotere zekerheid kan worden vastgesteld dat degene die handelt ook werkelijk degene is die hij zegt te zijn. Ook moet het stelsel bijdragen aan een betere naleving van leeftijdsverificatie alvorens bepaalde diensten of producten worden verleend of verstrekt. Het voornemen van het kabinet is om in 2015 een werkend eID Stelsel te hebben inclusief een governancemodel.

Het eID Stelsel Het eID Stelsel is een publiek privaat stelsel, waarbinnen burgers, consumenten en ondernemers zowel publieke als private authenticatiemiddelen gebruiken, waarmee ze veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven. Het eID Stelsel ondersteunt de volgende functionaliteiten:

 1. Vaststellen van de identiteit van een partij (authenticatie);
 2. Bewijzen dat je bevoegd bent om bepaalde diensten en producten af te nemen (autorisatie);
 3. Verrichten van (rechts)handelingen namens anderen (op basis van machtiging of wettelijke vertegenwoordiging);
 4. Bevestigen van een wilsuiting of instemmen met de inhoud van een transactie (ondertekenen).

eid

 

Met het eID Stelsel wordt tevens een bijdrage geleverd aan de bestrijding van cybercrime en identiteitsfraude omdat bij gebruik van middelen met een hoger betrouwbaarheidsniveau met grotere zekerheid kan worden vastgesteld dat degene die handelt ook werkelijk degene is die hij zegt te zijn. Ook moet het stelsel bijdragen aan een betere naleving van leeftijdsverificatie alvorens bepaalde diensten of producten worden verleend of verstrekt. Het voornemen van het kabinet is om in 2015 een werkend eID Stelsel te hebben inclusief een governancemodel.

Het eID Stelsel Het eID Stelsel is een publiek privaat stelsel, waarbinnen burgers, consumenten en ondernemers zowel publieke als private authenticatiemiddelen gebruiken, waarmee ze veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven. Het eID Stelsel ondersteunt de volgende functionaliteiten:

 1. Vaststellen van de identiteit van een partij (authenticatie);
 2. Bewijzen dat je bevoegd bent om bepaalde diensten en producten af te nemen (autorisatie);
 3. Verrichten van (rechts)handelingen namens anderen (op basis van machtiging of wettelijke vertegenwoordiging);
 4. Bevestigen van een wilsuiting of instemmen met de inhoud van een transactie (ondertekenen).

eid

 

Met het eID Stelsel wordt tevens een bijdrage geleverd aan de bestrijding van cybercrime en identiteitsfraude omdat bij gebruik van middelen met een hoger betrouwbaarheidsniveau met grotere zekerheid kan worden vastgesteld dat degene die handelt ook werkelijk degene is die hij zegt te zijn. Ook moet het stelsel bijdragen aan een betere naleving van leeftijdsverificatie alvorens bepaalde diensten of producten worden verleend of verstrekt. Het voornemen van het kabinet is om in 2015 een werkend eID Stelsel te hebben inclusief een governancemodel.